Alternatív tárgyak

A Doktori Iskola választható kurzusai

Őszi szemeszter

 

Összehasonlító jog

Prof. Dr. Földi András, DSc.

Fejezetek az európai büntetőjog történetéből

Prof. Dr. Mezey Barna, DSc.

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban

Prof. Dr. Patyi András, PhD.

Nemzetközi versenyjog

Dr. Szegedi András PhD.

Nemzetközi fuvarjog

Dr. Szalay Gyula, CSc.

A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának kapcsolata        

Dr. Horváthy Balázs, PhD.

Egészségügyi bűncselekmények

Dr. Kovács Gábor, PhD.

Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal

Prof. Dr. Stumpf István, CSc.

Human Rights Law and Pratice

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, Prof. h. c. Orton, Frank

Nemzetiségi autonómia

Dr. Korhecz Tamás, PhD.

Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás

Prof. Dr. Stumpf István, CSc.

Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok

Dr. Hulkó Gábor, PhD.

Oktatási és tanulmányírási módszertan

Dr. habil. Smuk Péter PhD.

A magyar állam- és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig

Dr. Révész T. Mihály, CSc.

 

 

Tavaszi szemeszter

 

Jogracionalizáció és jogfejlődés

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc.

Az alkotmánybíráskodás modelljei

Prof. Dr. Kukorelli István, DSc.

Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció

Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc.

A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig

Dr. habil. Egresi Katalin, PhD

Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban

Dr. Nyitrai Péter, PhD.

A kommunikációs jogok fejlődéstörténete

Dr. Révész T. Mihály, CSc.

A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD.

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

Dr. Milassin László, PhD.

Elektronikus kereskedelem

Dr. Milassin László, PhD.

A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus

A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai

Dr. Lapsánszky András, PhD.

Angol jogi szakszöveg-fordítás                                             

Prof. Dr. Takács Péter, CSc.

Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések

Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit, CSc.

Jog és irodalom

Dr. Fekete Balázs, PhD.

Mediation in Civil Law Processes

Prof. h. c. Orton, Frank

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00