Doktori Tanács Tagjai

A Doktori Iskola törzstagjai

 

Dr. Kovács Gábor PhD, habilitált egyetemi docens

Dr. Lamm Vanda, akadémikus, egyetemi tanár

Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CS., dékán, egyetemi tanár

Dr. Smuk Péter PhD, dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens

Dr. Szigeti Péter DSc., egyetemi tanár - a Doktori Iskola vezetője

Dr. Takács Péter CSc., egyetemi tanár

Szavazati jogú belső tagok

Dr. Patyi András PhD, rektor (NKE), egyetemi tanár

dr. Hancz Patrik doktoranduszi képviselő

Szavazati jogú külső tagok

Dr. Bándi Gyula DSc., egyetemi tanár, prodékán (PPKE)

Dr. Blaskó Béla CSc., egyetemi tanár (NKE)

Dr. Chronowski Nóra PhD, habilitált egyetemi docens (ELTE)

Dr. Tóth Mihály DSc., egyetemi tanár (PTE)

Állandó meghívottak (tanácskozási joggal):

Dr. Bende-Szabó Gábor CSc., egyetemi docens, szakvezető

Dr. Göndör Éva PhD, egyetemi docens, szakvezető

Dr. Herédi Erika PhD, egyetemi docens, szakvezető

Dr. Kecskés Gábor PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens

Dr. Karácsony Gergely PhD. dékánhelyettes, egyetemi adjunktus

Dr. Milassin László PhD, egyetemi docens, szakvezető

Dr. Verebélyi Imre DSc., professor emeritus, a Doktori Iskola korábbi vezetője

 


Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Újra izzik a balkáni lőporos hordó? 2018. február 28. 17:15 - 18:15
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00