Meghívó Nyakas Levente nyilvános védésére

MEGHÍVÓ

 

a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája

ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

 

Dr. Nyakas Levente

 

A MÉDIAPLURALIZMUS NYOMÁBAN

 –

a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában

 

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

 

 

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2018. november 26. (hétfő) 15:00 óra

SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

 

Témavezető:

Dr. Révész T. Mihály CSc., címzetes egyetemi tanár (SZE-DFK)

 

A disszertáció bírálói:

                   Prof. Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet PhD, egyetemi tanár (PTE-ÁJK)

                   Dr. habil. Udvary Sándor PhD, tanszékvezető egyetemi docens (KRE-ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

Elnök:         Prof. Dr. Kukorelli István DSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

Tagok:        Dr. habil. Gellén Klára PhD, intézetvezető egyetemi docens (SZTE-ÁJTK)

                   Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

                   Prof. Dr. Smuk Péter PhD, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE-DFK)

Titkár:         Dr. Keserű Barna Arnold PhD, egyetemi adjunktus (SZE-DFK)

Póttag:         Dr. Láncos Petra Lea PhD, egyetemi docens (PPKE-JÁK)

                   Dr. Barna Attila PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE-DFK)

 

 

Az értekezés, valamint annak tézisei (magyarul és angolul) megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (http://doktiskjog.sze.hu). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.

 

 

Győr, 2018. október 16.

 

 

                                                                                            Prof. Dr. Szigeti Péter DSc.

                                                                                                      egyetemi tanár

                                                                                               Doktori Iskola vezetője

Tovább

Call for applications - conference for PhD students

The Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences of Széchenyi István University (Győr, Hungary) organizes a conference for PhD students under the title and the aegis of the conference entitled V. A jogtudomány sajátossága (V. The Peculiarity of Jurisprudence).

Date of the Conference: 13 December, 2018 (Thursday), 1.00 p.m. till 5 p.m. (lunch begins at noon).

Venue: Hungary, 9026 Győr, Áldozat utca (str.) 12.

Tovább

A jogtudomány sajátossága 2018 - konferencia-felhívás

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2018. december 13-án (csütörtökön) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel.

Tovább

Meghívó Vermes Attila munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

a Széchenyi István Egyetem
Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

dr. Vermes Attila

A szállítmánybiztosítási szerződés
című PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájára.

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:
2018. november 7. (szerda) 14.00 óra
SZE-DFK, Deák-terem
(9026 Győr, Áldozat utca 12. Földszint)


Témavezetők:
Prof. Dr. Menyhárd Attila PhD, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE-ÁJK)
Dr. Szegedi András PhD, egyetemi docens (SZE-DFK)

A disszertáció munkahelyi vitájában a Bírálóbizottság tagjai

Vitavezető:

Dr. Ferencz Jácint PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE-DFK)

Előbírálók:

Dr. habil. Milassin László PhD, egyetemi docens (SZE-DFK)
Dr. Takáts Péter CSc., címzetes egyetemi tanár (ELTE-ÁJK)

Titkár:
Dr. Horváth Gergely PhD, egyetemi docens (SZE-DFK)

Az értekezés-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján, ide kattintva. Az értekezéssel kapcsolatos írásbeli véleményét, hozzászólását a munkahelyi vita napjáig elektronikus úton is megküldheti a Doktori Iskola titkárának, Dr. Erdős Csabának (dr.erdos.csaba@gmail.com) illetve a Doktori Iskola asszisztensének, Ilcsikné Gerencsér Mónikának (ilcsikne.monika@sze.hu).

Győr, 2018. október 5.

Dr. Ferencz Jácint PhD. sk.
tanszékvezető egyetemi docens

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00