Meghívó Nyakas Levente nyilvános védésére

MEGHÍVÓ

 

a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája

ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

 

Dr. Nyakas Levente

 

A MÉDIAPLURALIZMUS NYOMÁBAN

 –

a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában

 

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

 

 

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2018. november 26. (hétfő) 15:00 óra

SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

 

Témavezető:

Dr. Révész T. Mihály CSc., címzetes egyetemi tanár (SZE-DFK)

 

A disszertáció bírálói:

                   Prof. Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet PhD, egyetemi tanár (PTE-ÁJK)

                   Dr. habil. Udvary Sándor PhD, tanszékvezető egyetemi docens (KRE-ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

Elnök:         Prof. Dr. Kukorelli István DSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

Tagok:        Dr. habil. Gellén Klára PhD, intézetvezető egyetemi docens (SZTE-ÁJTK)

                   Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

                   Prof. Dr. Smuk Péter PhD, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE-DFK)

Titkár:         Dr. Keserű Barna Arnold PhD, egyetemi adjunktus (SZE-DFK)

Póttag:         Dr. Láncos Petra Lea PhD, egyetemi docens (PPKE-JÁK)

                   Dr. Barna Attila PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE-DFK)

 

 

Az értekezés, valamint annak tézisei (magyarul és angolul) megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (http://doktiskjog.sze.hu). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.

 

 

Győr, 2018. október 16.

 

 

                                                                                            Prof. Dr. Szigeti Péter DSc.

                                                                                                      egyetemi tanár

                                                                                               Doktori Iskola vezetője

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00