Egység a sokféleségben

Kedves Érdeklődők!

 

Ajánlom szíves figyelmükbe az „Egység a sokféleségben” c. konferenciát, amely a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében kerül megrendezésre.

Helyszín: SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, (9026 Győr, Áldozat u. 12.), Deák-terem.

Időpont: 2014. május 9.

További információ itt olvasható.

Tovább

Megjelent Ganczer Mónika: Állampolgárság és államutódlás című könyve

Megjelent Ganczer Mónika:

Állampolgárság és államutódlás

című könyve

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Opus Magistrale Könyvek sorozatának részeként megjelent kötet az államutódlás során felmerülő állampolgársági problémák átfogó vizsgálatára vállalkozik, az állampolgárság általános kérdéseitől haladva az államutódlás speciális esete felé. Az állampolgárság történeti előképei, kialakulása, fogalma, kizárólagos belső joghatóságba tartozása, elismerésének megtagadása és effektivitása napjainkban is komoly viták tárgyát képezik a tudományos és a gyakorlati életben egyaránt. Mindezen kérdések áttekintésén túl, a kötet feltárja az államutódlás állampolgárságra gyakorolt hatásának elméleti alapjait, értékeli a nemzetközi dokumentumokat, rámutat azok hiányosságaira, továbbá szabályozási javaslatokat kínál a felmerülő nehézségek áthidalására. Az elemzést esettanulmányok teszik teljessé, melyek az államutódlás számos példáján – köztük hazai vonatkozású eseményeken – keresztül világítják meg az elméleti fejtegetések gyakorlati jelentőségét. A hazai szakirodalomban hiánypótló jellegű kötet széles körben számot tarthat a szakemberek és a téma iránt érdeklődő olvasók figyelmére.

 

Bővebb információ és megrendelés itt:

http://www.dialog-kiado.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=2927

 

Tovább

Winter Seminar

 Winter Seminar

at Széchenyi István University

Faculty of Law and Political Sciences

                   Közép-európai párbeszéd - Winter Seminar 2014

A győri jogi kar és doktori iskola 2014. február 24-28. között rendezte meg a közép-kelet-európai országok jogi, politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseivel foglalkozó Winter Seminar-t. Az egyhetes kurzusra cseh, lengyel, német, olasz, orosz, ukrán és magyar mesterszakos hallgatók és doktoranduszok érkeztek. A 19 külföldi résztvevőhöz 12 győri egyetemista is csatlakozott, a fakultatív óraként meghirdetett kurzus felvételével.
A győri Városházán köszöntöttük a résztvevőket, majd belvárosi sétán mutattuk be  Győr történelmét, nevezetességeit, majd a Széchenyi István Egyetem modernizálódó campusát is. Kedden a brno-i Masaryk Egyetem (Dr. Michal Radvan) és a Széchenyi Egyetem kutatói (Dr. Horváthy Balázs, Dr. Lukács Eszter és jómagam) tartottak szakmai előadásokat, valamint az Európai Bizottság elnökének megválasztását modellezték a résztvevők. Kedden este a győri élményfürdő kínált kikapcsolódási lehetőséget.
A szerdai nap az aktuláis ukrajnai eseményeket feldolgozó discussion panellel kezdődött; a különböző álláspontok ütköztetését az ukrán résztvevők helyzetelemzései, valamint a Moszkvai Állami Jogi Akadémia (Dr. Marina Lazareva) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Dr. Marján Attila) oktatóinak hozzászólásai tették még érdekesebbé. Ezt követően a krakkói Jagelló Egyetem professzora (Dr. Wawrzyniec Konarski) az etnicitás és a politika kapcsolatát mutatta be Közép-Kelet-Európában. A Winter Seminar kulturális dimenzióját egy pannonhalmi kirándulás, a hazai étel- és italkülönlegességekkel gazdagított közösségi est fémjelezte. 
Csütörtökön a térség országai közötti kulturális együttműködés lehetőségeiről a krakkói Villa Decius vezetőjének (Dr. Danuta Glondys), majd az alkotmányosság két koncepciójáról Dr. Stumpf István alkotmánybírónak az előadásai alapján beszélgettünk. Ezután az uniós költségvetés megtárgyalását szimulálták a résztvevők, 1 milliárd euró elosztását végezték el nemzeti projektek költségigényeinek kompromisszumos kielégítésével. Ebben forrásra talált az Ukrajna modernizációját jelentő energetikai projekt ötlete is. A pénteki zárórendezvényen sor került az oklevelek átadására. 

A diskurzus mint érték - A winter seminar résztvevőivel (diákokkal és előadókkal) az egész rendezvény "diskurzus"-jellegét igyekeztünk éreztetni. Minden programelem, előadások és discussion panelek azt a célt szolgálták, hogy olyan közös témákat találjunk, amelyekről német és ukrán, lengyel és olasz, stb. résztvevők egyaránt véleményt tudnak formálni, és azok ütközése esetén vitába bocsátkozzanak. Nem érintve a tartalmi megegyezések lehetőségét (márpedig arra általában mód nyílt), önmagában a párbeszéd fantasztikus élményt jelentett. Nemcsak az angol nyelv, hanem az egyetemi környezet, a campuson kívüli diákélet helyszínei (kocsmák) egyaránt egy nagyon könnyedén átérezhető kommunikációs közeget képeztek.

A szervezésben közreműködött Kecskés Gábor, Karácsony Gergely, Knapp László, Gömbös Csilla, Keserű Barna Arnold, Erdős Csaba, Szalay Orsolya, Piszkei Zsuzsi és Csizmarik Eszter, külön köszönjük az Egyetemi Kollégium, a Kar és a Doktori Iskola anyagi támogatását, a vendégek előadásait.

Dr. habil. Smuk Péter PhD

habilitált egyetemi docens
általános és oktatási dékánhelyettes
tanszékvezető

A Winter Seminar közössége elérhető a facebook-on: www.facebook.com/winsem2014.

Tovább

Lamm Vanda rendes tagi székfoglaló

Kedves Kollégák!

Nagy örömmel mutatom be Önöknek Lamm akadémikus asszony akadémiai rendes tagi székfoglalójára szóló meghívót, benne az esemény időpontjával (2013.

december 17. kedd 11.00) és helyével (MTA Székház Felolvasóterme).

A meghívó szövege itt olvasható.

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 19. - 2021. március 20.