Meghívó Bodnár Zsolt munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

A Széchenyi István Egyetem Bűnügyi Tudományok Tanszéke és az Állam-, és Jogtudományi Doktori Iskola meghívja Önt és munkatársait

dr. Bodnár Zsolt

PhD-hallgató

A szegregáció összefüggései és hatása a bűnözővé válásra –

különös tekintettel a magyarországi cigányság helyzetére

című PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájára.

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:

2018. június 15. (péntek) 14.00 óra

Széchenyi István Egyetem

Deák Ferenc Állam-, és Jogtudományi Kar, Tanácsterem

(9026 Győr, Áldozat utca 12.)

 

Vitavezető:      Prof. Dr. Kovács Gábor PhD, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE-DFK)

Témavezető:   Dr. Németh Imre PhD, egyetemi docens (SZE-DFK)

                          Prof. Dr. Domokos Andrea PhD, intézetvezető egyetemi tanár (KRE-ÁJK)

Előbírálók:       Dr. Pongrácz Alex PhD, egyetemi adjunktus (NKE ÁKK)

   Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, egyetemi docens (ME ÁJK)

Titkár:              dr. Czebe András, egyetem tanársegéd (SZE-DFK)

Az értekezés-tervezet, valamint annak tézisei megtekinthetőek a Széchenyi István Egyetem Állam-, és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://doktiskjog.sze.hu).

Győr, 2018. május 16.

                                                                                           Prof. Dr. Kovács Gábor PhD

                                                                                           tanszékvezető egyetemi tanár

Tovább

Meghívó Hordósi Ágnes munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

A Széchenyi István Egyetem Bűnügyi Tudományok Tanszéke és az Állam-, és Jogtudományi Doktori Iskola meghívja Önt és munkatársai

dr. Hordósi Ágnes

PhD hallgató, bírósági fogalmazó

A szabadságvesztés zsákutcája

minden probléma gyökere – a túlzsúfoltság

című PhD. értekezés-tervezetének munkahelyi vitájára.

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:

2018. április 6. (péntek) 13.00 óra

Széchenyi István Egyetem

Deák Ferenc Állam-, és Jogtudományi Kar, Tanácsterem

(9026 Győr, Áldozat utca 12.)

 

A vita vezetője: Prof. Dr. Kovács Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár

Témavezető: Dr. Németh Imre, PhD, egyetemi docens

Felkért elő-opponensek:

Dr. habil. Juhász Zsuzsanna, egyetemi docens

(SzTE ÁJK, Bűnügyi Tudományok Intézete)

Dr. Vig Dávid, PhD, egyetemi adjunktus

(ELTE ÁJK, Kriminológia Tanszék)

Az értekezés-tervezet, valamint annak tézisei megtekinthetőek a Széchenyi István Egyetem Állam-, és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján.

Győr, 2018. március 6.

Prof. Dr. Kovács Gábor

tanszékvezető egyetemi tanár

Tovább

Meghívó Dr. Szabó Zsolt PhD. habilitációs eljárásának nyilvános előadásaira

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt

DR. SZABÓ ZSOLT PHD

habilitációs eljárásának nyilvános előadásaira.

 

Tantermi előadás: Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai más hatalmi ágakkal

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.) J3-as terem, 2017. december 7. (csütörtök) 11.40 óra

Tudományos előadás (angol nyelvű összefoglalóval): A parlament ügyrendi autonómiája nemzetközi összehasonlításban

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.), Deák-terem, 2017. december 7. (csütörtök) 13.00 óra.

Az előadás meghívóját itt találja.

Tovább

Felhívás DI konferencia 2017

For English please scroll down

Felhívás doktorandusz-konferencián való részvételre

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2017. december 11-én (hétfőn) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára, A jogtudomány sajátossága címmel. A konferencia „plenáris” blokkjában (10:00-12.00) Deák Ferenc máig ható szellemiségéről tartanak előadást vezető oktatók; míg az ebédet követően a doktoranduszok szekciói 13.30 és 17.00 között zajlanak, jogági bontás szerint (kivéve az angol nyelvű szekciót). Az ebéd 12.00 órától 13.00-ig tart, amelyre minden előadót szeretettel várunk.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előadásról szóló igazolás átadásának feltétele a plenáris ülésen való részvétel.

 

Jelentkezni az alábbi linken elérhető űrlapon keresztül lehet. A jelentkezés határideje: 2017. november 30. (szerda).

 

A konferenciára három formában lehet jelentkezni:

  • csak szóbeli előadással, publikáció nélkül (ingyenes)
  • szóbeli előadással és publikációval (8000 HUF)
  • szóbeli előadás tartása nélkül, csak publikációval (8000 HUF)

 

A konferencia az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg. Erre tekintettel a részvétel minden előadó számára ingyenes, beleértve az ebédet is. Akik a konferencia utókiadványában publikálni is szeretnének, azok számára a publikálás díja 8000,- Ft/tanulmány. A díjat a Győri Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány számlájára szükséges átutalni a jelentkezések elfogadásáról szóló értesítést követően. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „DI konferencia publikáció.” Az Alapítvány számlaszáma: 58600300-11175274

 

A publikációk leadási határideje 2018. március 31. A formai kritériumokról a jelentkezőknek emailben küldünk részletes útmutatót.

 

Létszámtól függően egy vagy több angol nyelvű szekció is megrendezésre kerül, ahol azonban már nem a jogági bontás az irányadó, ide állam- és jogtudományi tárgyú angol nyelvű előadásokkal jelentkezhetnek.

 

A szekciókba csak korlátozott számban tudunk előadásokat befogadni, ezért amennyiben felkeltette érdeklődésüket a rendezvény, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról 2017. december 3-ig (vasárnap) tájékoztatjuk a jelentkezőket.

 

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, azt Keserű Barna Arnoldnak (keseru.barna@sze.hu) valamint Szalay Orsolyának (szalay.orosoly@sze.hu) címezve emailben megküldhetik.
 

Dr. Keserű Barna Arnold PhD. s.k.

                                                                                                                  a Doktori Iskola titkára

---------------------------------------------

The Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences of Széchenyi István University organizes a conference for PhD students in Győr, Hungary, under the title and the aegis of the conference entitled IV. A jogtudomány sajátossága (IV. The Peculiarity of Jurisprudence).

 

Organizers will provide one or more separate panels for PhD students to hold presentations or submit papers in English. The papers of the presentation will be published in the online journal entitled Studia Juridica et Politica Jaurinensis (the deadline of submitting the papers: 31 March, 2018). See further details about the journal here: http://dfk-online.sze.hu/about-the-journal

 

Date of the Conference: 11 December, 2017 (Monday), 1.30 p.m. till 5 p.m. (lunch begins at noon).

Venue: H-9026 Győr, Áldozat utca (str.) 12. Hungary

 

You can enroll the conference in 3 forms:

  • Only oral presentation (free)
  • Presentation and conference paper for the proceedings (8000 HUF ca. 25 EUR)
  • No presentation just conference paper for the proceedings (8000 HUF ca. 25 EUR)

 

The Conference is funded by the Ministry of Justice, programmes aimed at raising the quality of legal education. So the participation is free, including the lunch, but the cost of publication is covered by the applicants. You can pay the publication fee after the acceptance of registration (after 3rd of December) to the Foundation of the Doctoral School: “Győri Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány”, bank account:58600300-11175274. In the notes please write the followings: „SZE-ÁJDI conference proceedings”

 

You can fill the application form online here.

 

If you are interested in staying in Győr for a further day, and would apply for accommodation (for Monday night), please do not hesitate to contact us on the addresses above in order to book the accommodation in the student hostel of our University in due time. The price is very preferential.

 

Deadline for application: November 30, 2017 (Wednesday).

Notification of the receptions: December 3, 2017 (Sunday).

 

The organizers can’t provide accommodation for the participants.

Should you know any additional information, please do not hesitate to contact Keserű, Barna Arnold (keseru.barna@sze.hu) and Szalay, Orsolya (szalay.orsolya@sze.hu).

 

Sincerely yours,

 

                                                                                                    Dr. Keserű, Barna Arnold PhD.

                                                                                                          secretary, Doctoral School


Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00