Invitation to Rastislav Funta's habilitation lectures

INVITATION

 

The Habilitation Committee of the Széchenyi István University Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences cordially invites you to the public habilitation lectures of

 

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M. (Danubius University, SK)

 

Title and date of the scientific lecture:

The Privacy Protection and the EU-US Data Flows: a New Era of Data Protection?

25 April 2019 (Thursday) 10.30, Room „Deák”

 

Title and date of the classroom lecture:

Freedom of Establishment of Companies in the EU: Basic Concepts and Practical Case Solving

25 April 2019 (Thursday) 12.10, Room „J3”

 

All are open to the public.

 

Venue:

Széchenyi István University, Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences

Hungary - 9026 Győr, Áldozat utca (street) 12.

 

 

The Evaluation Committee:

 

Chair:

Prof. Dr. Vanda Lamm, member of the Hungarian Academy of Sciences, professor emerita (University of Győr)

 

Opponents:

Prof. Dr. Lénárd Darázs PhD, professor, vice-rector (Eötvös Loránd University)

Dr. habil. László Milassin PhD, associate professor (University of Győr)

 

Members:

Prof. Dr. Péter Miskolczi Bodnár CSc, professor, head of department, dean, (Károli Gáspár University)

Prof. Dr. Sulyok Gábor PhD, professor (University of Győr)

 

Secretary:

Dr. Erdős Csaba PhD, senior lecturer, secretary of the Habilitation Committee (University of Győr)

 

 

Theses of the habilitation are available at the website of the Faculty (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/9433/m/3620) and at the Secretariat of the Habilitation Committee (9026 Győr, Áldozat utca (street) 12. II. Room 208). The entire public procedure is open to anybody.

 

 

13 March 2019

 

 

                              Prof. Dr. Péter Szigeti DSc                                                          Dr. Csaba Erdős PhD

                      chair of the Habilitation Committee                                    secretary of the Habilitation Committee

Tovább

Meghívó Rastislav Funta habilitációs előadásaira

MEGHÍVÓ

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Tudományági Habilitációs Bizottsága (THB) tisztelettel meghívja Önt

 

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M. (Danubius University, SK)

habilitációs eljárásának nyilvános előadásaira.

 

Tudományos előadás:

The Privacy Protection and the EU-US Data Flows: a New Era of Data Protection?

2019. április 25. (csütörtök) 10.30 óra, Deák-terem

 

Tantermi előadás:

Freedom of Establishment of Companies in the EU: Basic Concepts and Practical Case Solving

2019. április 25. (csütörtök) 12.10óra, J3-as terem

 

 

Az előadások helyszíne:

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

9026 Győr, Áldozat u. 12. Földszint

 

 

A Bírálóbizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, professor emerita (SZE)

 

Hivatalos bírálók:

Prof. Dr. Darázs Lénárd PhD, egyetemi tanár, rektorhelyettes (ELTE)

Dr. habil. Milassin László PhD, egyetemi docens (SZE)

 

Bírálóbizottság tagjai:

Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter CSc, tszv. egyetemi tanár, dékán (KRE)

Prof. Dr. Sulyok Gábor PhD, egyetemi tanár (SZE)

 

Bírálóbizottság titkára:

Dr. Erdős Csaba PhD, egyetemi adjunktus, a THB titkára (SZE)

 

 

A habilitációs eljárás alapjául szolgáló tézisek megtekinthetők a SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapjának habilitációs felületén (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/9433/m/3620), valamint a THB titkárságán (9026 Győr, Áldozat utca 12. II. emelet 208.). Az előadásokon bárki részt vehet. A tudományos előadáson minden résztvevő jogosult kérdést feltenni, vagy hozzászólni, a tantermi előadást nem követi vita.

 

 

Győr, 2019. március 13.

 

 

                                      Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. s.k.                                                  Dr. Erdős Csaba PhD. s.k

                                        egyetemi tanár,                                                                      egyetemi adjunktus,

                                         a THB elnöke                                                                             a THB titkára

Tovább

Meghívó Nyakas Levente nyilvános védésére

MEGHÍVÓ

 

a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája

ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

 

Dr. Nyakas Levente

 

A MÉDIAPLURALIZMUS NYOMÁBAN

 –

a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában

 

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

 

 

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2018. november 26. (hétfő) 15:00 óra

SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

 

Témavezető:

Dr. Révész T. Mihály CSc., címzetes egyetemi tanár (SZE-DFK)

 

A disszertáció bírálói:

                   Prof. Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet PhD, egyetemi tanár (PTE-ÁJK)

                   Dr. habil. Udvary Sándor PhD, tanszékvezető egyetemi docens (KRE-ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

Elnök:         Prof. Dr. Kukorelli István DSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

Tagok:        Dr. habil. Gellén Klára PhD, intézetvezető egyetemi docens (SZTE-ÁJTK)

                   Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

                   Prof. Dr. Smuk Péter PhD, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE-DFK)

Titkár:         Dr. Keserű Barna Arnold PhD, egyetemi adjunktus (SZE-DFK)

Póttag:         Dr. Láncos Petra Lea PhD, egyetemi docens (PPKE-JÁK)

                   Dr. Barna Attila PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE-DFK)

 

 

Az értekezés, valamint annak tézisei (magyarul és angolul) megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (http://doktiskjog.sze.hu). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.

 

 

Győr, 2018. október 16.

 

 

                                                                                            Prof. Dr. Szigeti Péter DSc.

                                                                                                      egyetemi tanár

                                                                                               Doktori Iskola vezetője

Tovább

Call for applications - conference for PhD students

The Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences of Széchenyi István University (Győr, Hungary) organizes a conference for PhD students under the title and the aegis of the conference entitled V. A jogtudomány sajátossága (V. The Peculiarity of Jurisprudence).

Date of the Conference: 13 December, 2018 (Thursday), 1.00 p.m. till 5 p.m. (lunch begins at noon).

Venue: Hungary, 9026 Győr, Áldozat utca (str.) 12.

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00