Doktori Tanács Tagjai

A Doktori Iskola törzstagjai

 

Dr. Kovács Gábor PhD, egyetemi tanár

Dr. Lamm Vanda, akadémikus, professor emerita

Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CS., dékán, egyetemi tanár

Dr. Smuk Péter PhD, dékánhelyettes, egyetemi tanár

Dr. Szigeti Péter DSc., egyetemi tanár - a Doktori Iskola vezetője

Dr. Takács Péter CSc., egyetemi tanár

Szavazati jogú belső tagok

Dr. Patyi András PhD, rektor (NKE), egyetemi tanár

dr. Hancz Patrik doktoranduszi képviselő

Szavazati jogú külső tagok

Dr. Bándi Gyula DSc., egyetemi tanár, prodékán (PPKE)

Dr. Blaskó Béla CSc., egyetemi tanár (NKE)

Dr. Chronowski Nóra PhD, habilitált egyetemi docens (ELTE)

Dr. Tóth Mihály DSc., egyetemi tanár (PTE)

Állandó meghívottak (tanácskozási joggal):

Dr. Bende-Szabó Gábor CSc., egyetemi docens, szakvezető

Dr. Göndör Éva PhD, egyetemi docens, szakvezető

Dr. Herédi Erika PhD, egyetemi docens, szakvezető

Dr. Kecskés Gábor PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens

Dr. Karácsony Gergely PhD. dékánhelyettes, egyetemi adjunktus

Dr. Milassin László PhD, habilitált egyetemi docens, szakvezető

Dr. Verebélyi Imre DSc., professor emeritus, a Doktori Iskola korábbi vezetője

 


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00