2sz melléklet felvételi

Felvétel az állam- és jogtudományi doktori (PhD) képzésre

Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a Doktori Iskola titkáránál. A jelentkezés feltételeit a következő menüpontban találja.

A jelentkezés feltételei:

a) A doktori képzésbe állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, vagy igazgatástudományi mesterfokozattal rendelkező jelentkezők vehetők fel. A felvételi bizottság javaslatára és a Doktori Iskola Tanácsának egyedi mérlegelése alapján lehetőség van továbbá olyan társadalomtudományi mesterfokozatot szerzett jelentkezők felvételére is, akik személyes tudományos képességeikre és közvetlen jogi relevanciájú munkatervükre figyelemmel alkalmasak az állam- és jogtudományi doktori fokozat megszerzésére.

b) A felvételi eljárás szerinti szemeszterben végzettek jelentkezhetnek, amennyiben sikeres záróvizsgát tesznek és rendelkeznek az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgával (a nyelvvizsga bizonyítványt legkésőbb a felvételi elbeszélgetéskor bemutatják).

c) Legalább cum laude vagy jó (4) minősítésű egyetemi oklevél – 2 naptári évvel a diploma megszerzése után azonban rite vagy jónál rosszabb minősítésű diplomával is jelentkezhetnek.

d) Legalább egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga a következő nyelvek egyikéből: német - angol - francia - olasz - spanyol - orosz (egyéb élő nyelvek elfogadásáról a felvételi bizottság dönt).

e) A szakterület átfogó ismerete.

 

A jelentkezésnél benyújtandó:

  1. jelentkezési lap
  2. egyetemi oklevél (tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv) másolata,
  3. amennyiben van, a szakirányú továbbképzés, szakvizsga, stb. oklevelének másolata,
  4. nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
  5. szakmai önéletrajz,
  6. publikációs jegyzék,
  7. elképzelés az egyéni kutatási irányról (kutatási terv, max. 4000 n), a választott témavezető jóváhagyó nyilatkozatával együtt
  8. TDK, OTDK és egyéb szakmai díjak másolata,
  9. tanszéki befogadó nyilatkozat, ami beszerezhető az SZE Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezetőitől ill.,
  10. a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény.

Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén mellékelni kell az oklevél hiteles másolatát és fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot is (OKM, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ).

A jelentkezési határidő minden év június elseje, egyéni képzés esetén folyamatosan lehet jelentkezni.

Felvételi beszélgetés, értékelés

A felvételi beszélgetésen a felvételi bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről.

A Doktori Iskola felvételi eljárásában az alábbi követelmények és pontszámok alkalmazandók:

1. Szakmai intelligencia

max. 40 pont

Egyetemi diploma, oklevél minősítése:

 

„Summa cum laude”

20 pont

„Cum laude”

15 pont

Szakmai intelligencia bizottsági megítélése

20 pont

2. Kutatómunkára való alkalmasság

max. 20 pont

Munkaterv értékelése

12 pont

Felvételi elbeszélgetés értékelése

8 pont

3. Nyelvismeret (a felvételhez kötelezően előírt nyelvvizsgán túl)

max. 15 pont

Felsőfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

15 pont

Középfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

10 pont

Alapfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

5 pont

Egyetemi nyelvi záróvizsga

5 pont

4. Igazolt kezdeti tudományos és szakmai eredmények

max. 25 pont

Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott publikációk

15 pont

Tudományos konferenciai előadás

10 pont

Tudományos diákköri tevékenység:

 

OTDK I-III. helyezés, különdíj

20 pont

Intézményi TDK I-III. helyezés

10 pont

Opponencia intézményi vagy országos konferencián

5 pont

Demonstrátori tevékenység

10 pont

Egyéb elismert tudományos tevékenység

5 pont

 

A szakmai intelligencia megállapítása során a felvételi bizottságnak figyelembe kell vennie a jelentkező esetleges szakvizsgáját, szakjogászi vagy más igazolt szakmai végzettségét, valamint a doktori képzés és a munkaterv teljesítése szempontjából értékelhető egyéb másoddiplomáját.

Az egyetemi diploma, oklevél minősítéséhez és a nyelvvizsga-bizonyítványokhoz rendelt pontszámok kivételével, a felvételi bizottság – a maximális értékek figyelembe vétele mellett – szabadon mérlegeli a jelentkezőnek adott részpontszámokat.

Az oklevél minősítése az egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében később kerül igazolásra, addig feltételes felvételt nyerhetnek. Esetükben a teljesített záróvizsgák eredményei is figyelembe vehetőek.

A felvételi részpontszámokról a felvételi bizottság többségi szavazással határoz. Szavazategyenlőség esetén új szavazási fordulót kell tartani mindaddig, amíg érvényes döntés nem születik.

Az Doktori Iskola Tanácsa a felvételi bizottság javaslata, az ösztöndíj-keretszám és a Kar egyéb lehetőségeinek figyelembevételével dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Iskola vezetője a felvételi javaslat jóváhagyását követően, várhatóan július közepéig írásban értesíti.

 

Képzési formák

A doktori (PhD) fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzés keretében, vagy egyénileg lehet felkészülni.

Hallgatói térítések és juttatások, költségtérítés

A nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatókat teljes naptári évre állami ösztöndíj illeti meg. A nappali tagozatos, állami ösztöndíjban részesülő hallgatók kérésükre kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek, amennyiben arra jogosultak (Győr 30 km-es körzetén kívül laknak).

A nem államilag  finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók költségtérítést fizetnek, melynek összegét a Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg (130.000 Ft/félév).

A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységét szerződés rögzíti, és részletezi

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00