Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00
Ph.D. doctoral defence of Maysam SHMLLS 2024. július 3. 10:00 - 11:00

Disszertáció-kiadás támogatása

 FELHÍVÁS

DISSZERTÁCI KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

A Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolája az Igazságügyi Minisztérium számára fenntartott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása” költségvetési jogcímcsoport terhére pályázatot ír ki a tehetséggondozás és a doktori iskolai kutatások támogatásának fejlesztése érdekében, a 2022/2023. tanév tavaszi félévére, a 2022. szeptember 1. és 2023. június 10. között megvédett disszertáció kiadására.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.150.000,-Ft.

A támogatás keretében nyomdai, kiadói költség támogatását finanszírozza az Egyetem. A kiadót a Doktori Iskola közbeszerzési eljárásban választja ki. pályázatok elbírálása során a kiíró fenntartja a jogot, hogy - a Tudományos Doktori Tanács jóváhagyó döntése esetén - több arra érdemes pályázatot is támogasson, mely esetben a keretösszeg arányosan kerül elosztásra. Ez esetben a pályázat benyújtójának vállalnia kell, hogy amennyiben a megítélt támogatás összege a kiadási költségek egy részét fedezi, a különbözeti költséget egyéb forrásból biztosítja úgy, hogy a teljes kiadási költség finanszírozására legkésőbb 2023. szeptember 14. napjáig sor kerüljön.

Pályázatok benyújtásának módja:

Pályázat benyújtható, elektronikus úton a Doktori Iskola vezetőjének címezve a Doktori Iskola titkárságának e–mail címén (Zuber Júlia: zuber.julia@ga.sze.hu).

A pályázat kötelező mellékletei:

  • 20 szerzői íves terjedelmű disszertáció, vagy annak átdolgozott és szerkesztett változata doc., vagy docx. formátumban (a terjedelembe a lábjegyzetek és irodalomjegyzék is beletartozik);
  • lektori ajánlás (aláírva, szkennelve);
  • a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata a kiadási költség különbözeti összegének egyéb forrásból történő rendelkezésre bocsátásáról, amennyiben a pályázatban elnyert támogatás összege a teljes kiadói költségeket nem fedezné.

Pályázati határidő: 2023. június 13. 23:59.

A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje

  • A pályázatokról a Tudományági Doktori Tanács szavazással dönt legkésőbb 2023. július 10. napjáig.

Megvalósítás

A nyertes pályázók a kiadóval kötelesek együttműködni, különösen elősegíteni azt, hogy a kötetek a 2023. szeptember 15. napjáig nyomtatásban is megjelenhessenek. A pályázati feltételek módosulásának esetére a Doktori Iskola a pályázati feltételek módosításának jogát a változott pályázati feltételekkel összhangban fenntartja.

A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a kötetek műszaki tartalma (különösen méret, papírminőség, kötés módja, borító fajtája, díszítése) az Egyetem és a leendő kiadó közötti megállapodástól függ.

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a kötetben a támogatás forrására utaló mondat (A könyv az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” támogatásával került kiadásra) megjelenítése kötelező.

Győr, 2023. május 04.

 

 

Prof. Dr. Takács Péter sk.

Doktori Iskola vezetője

 

Dr. habil. Bartkó Róbert PhD sk.

Doktori Iskola titkára