Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Köszöntő

Köszöntjük a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján!

Doktori Iskolánk 2008 óta működik – bár előzményei régebbi időkre mennek vissza (ennek részleteit itt ismerheti meg). Az iskola céljai és elvei az alapítás óta lényegében változatlanok, miközben gyakorlati működése mindig is igyekezett és ma is igyekszik lépést tartani a változó időkkel, hogy megfelelhessen az újabb kihívások jelentette követelményeknek A Doktori Iskola keretein belül, miként korábban, jelenleg is egy általános állam- és jogtudományi doktori program működik.

 

A győri doktori képzés céljai az állam- és jogtudományok terén

A képzéssel a Doktori Iskola több célt kíván előmozdítani. Mindenekelőtt hozzá kívánunk járulni a tudományos utánpótlás biztosításához az állam- és jogtudományok területén. Ennek része, hogy a győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon kívánjuk javítani az oktatás és a kutatás személyi feltételeit (részletek: itt); fokozatot szerzett egykori doktoranduszaink egy része ugyanakkor más hazai egyetemek és jogi karok oktatója, illetőleg egyéb intézetek kutatója. Az oktatás és a kutatás személyi feltételeit természetesen csak azáltal tudjuk javítani, hogy az Iskola minden oktatója elkötelezett a hazai és a nemzetközi jogtudomány fejlesztése iránt is.

pédum.jpg

A magas színvonalú oktatói utánpótlás biztosítása, s így a minőségi jogászképzés hosszútávra történő megalapozása mellett fontosnak tekintjük a gyakorlati jogászi munka során megfogalmazódó szükségletek kielégítését is. A gyakorlati jogászi munka során is szükség van magas szintű absztrakciós képességekre, a tudományos eredmények alkalmazásának megalapozásához való érzékre, a joggyakorlatban megjelenő és kifejeződő tudományos ismeretekre. Erre tekintettel örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években gyakorló bírák és ügyészek, bírósági és ügyészségi fogalmazók és ügyvédjelöltek, közjegyzők, valamint a közigazgatási szakemberek is fontosnak tartják, hogy PhD tanulmányokat folytassanak.

 

Célunk továbbá, hogy alkalmazott kutatásokra való képességet fejlesszünk ki olyan szakemberekben, akik magas szintű tudásukat pályafutásuk meghatározott szakaszában az állami élet vagy a joggyakorlat megfelelő területén kamatoztatják majd.  Meggyőződésünk, hogy a tudományos képességek – a kvalifikált bírák, ügyészek, ügyvédek és közjegyzők mellett – jó szolgálatokat tehetnek a magasabb szinten működő közigazgatási vezetők, menedzserek és állami stratégia-alkotók számára is. Hisszük, hogy a kutatási területek elméleti és a gyakorlati aspektusai egymást kölcsönösen kiegészítik, azok maga szintű ötvözése a kutatói kompetenciákat nagyban fejleszti, ezáltal biztosítva az elméleti és gyakorlati szakemberek fogékonyságát az állam- és jogtudományi problémák megismerésére, megértésére és megoldására.

 

Örömmel látjuk továbbá Doktori Iskolában a határon túli magyar jogászokat. Meggyőződésünk, hogy az általunk nyújtott ismeretek és készségek az ő otthoni és itthoni boldogulását is segíthetik.

 

Végül, de nem utolósorban, fel vagyunk készülve arra is, hogy hasznos és hasznosítható imereteket nyújtsunk a különböző igazgatási, illetőleg igazságügyi mesterszakon megfelelő előképzettséget szerzett jelentkezőknek is.

 

Meggyőződésünk, hogy Győr földrajzi elhelyezkedésére, regionális kapcsolatai, hagyományai és kultúrája kivételes lehetőségeket biztosít a doktori képzés számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetünk az egyetemen

Doktori Iskolánk a Széchenyi Istvánról elnevezett győri egyetem önálló szervezeti egysége, mely szorosan együttműködik a Deák Ferenc nevét viselő Állam- és Jogtudományi Karral. Működésének feltételeit az előbbi, tudományos és oktatási tevékenységének kiinduló közegét az utóbbi jelenti. Ebben a helyzetben talán nem megengedhetetlen kijelenteni: Széchenyi és Deák hagyományainak közegében arra törekszünk, hogy tudós társuk, Eötvös József szellemi örökségét is képviseljük.

 

Minőségbiztosítás

Annak érdekében, hogy doktori iskolánkban biztosíthassuk a folyamatosan igényes szakmai munkát, az elmúlt években számos minőségbiztosítási eszközzel éltünk, és élünk majd a jövőben is. Például egy témavezetőhöz egy felvételi időszakban csak meghatározott számú PhD hallgató felvételét támogatjuk, hallgatóink szakmai előmenetelének értékelésére rendszeresen kutatási fórumot szervezünk, fontosnak tartjuk, hogy mind oktatóink, mind hallgatóink szakmai publikációs tevékenysége átlátható legyen, és így tovább. (További részletek: itt és itt.) A hallgatói létszám lehetővé teszi az oktatás hangsúlyozottan tutoriális jellegét.

 

Már az alapítók is úgy gondolták, s erről a mai törzstagok is meg vannak győződve, hogy az intézmény személyi feltételei, oktatási és kutatási tevékenysége, követelmény- és minőségbiztosítási rendszere, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatai megfelelő garanciával szolgáltak, és szolgálnak arra nézve, hogy a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája (adatai: itt) a posztgraduális képzések elismert tudományos műhelye legyen a magyar felsőoktatásban.

Ennek szellemében köszöntöm Önt - kollégáim és munkatársaim nevében is - az ÁJDI honlapján.

 

Takács Péter

a Doktori Iskola vezetője