Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Sieger Italico Terasz Party 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00

Felhívás

FELVÉTELI FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2024/25-ös tanévre

Doktori Iskolánk állam- és jogtudomány tudományágban folytat oktatási és kutatási tevékenységet. Olyan jelöltek számára kínál képzési és kutatási lehetőségeket, akik ezen a területen kívánnak tudományos eredményeket elérni, és arra vállalkoznak, hogy megszerezzék a tudományos kutatáshoz szükséges ismereteket, illetve témavezetőjük segítségével több év alatt PhD-disszertációban feldolgozzanak egy komplex témát.

Szívesen látunk olyanokat, akik alapdiplomájuk megszerzése után egyetemi oktatói vagy kutatói pályára készülnek, de örülünk azok jelentkezésének is, akik korábban szerezék diplomájukat és már a joggyakorlatban dolgoznak. Az elmúlt években gyakorló bírák és ügyészek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, ügyvédek és ügyvédjelöltek is fontosnak tartották, hogy PhD tanulmányokat folytassanak. Örömmel látjuk továbbá Doktori Iskolában a határon túli magyar jogászokat is, s végül, de nem utoló sorban, fel vagyunk készülve arra is, hogy hasznos és hasznosítható imereteket nyújtsunk a különböző igazgatási, illetőleg igazságügyi és társadalombiztosítási mesterszakon megfelelő előképzettséget szerzett, bár jogi alapdiplomával nem rendelkező jelentkezőknek is.

A Doktori Iskolába a „szervezett képzés” és „egyéni felkészülés” keretei között lehet bekapcsolódni. Ezek részleteit lásd a Részletes felvételi tájékoztató menüpont alatt. A felvett hallgatók államilag finanszírozott és államilag nem finanszírozott képzési keretek közé kerülhetnek; függetlenül attól, hogy szervezett képzésre vagy egyéni felkészüléses képzésre, illetőleg, hogy ösztöndíjas vagy ún. önköltséges képzésre jelentkeztek-e. Az államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatókat teljes naptári évre állami ösztöndíj illeti meg, és kérésük esetén kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek, az államilag nem finanszírozott képzésre felvettek a hallgatókra vonatkozó jogszabályok szerinti önköltséget fizetnek. Ezek részleteit ugyancsak a Részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Az államilag támogatott doktori képzésre felvételi keretszámot egyetemi szinten – az Országos Doktori Tanács (ODT) javaslata alapján – a tárgyban illetékes minisztérium döntése határozza meg; annak az Egyetem doktori iskolái közötti elosztása az egyetemen belüli egyeztető mechanizmusok és döntések szerint alakul.

A felvételhez szervezett képzés esetén – felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az egyéni felkészüléses képzés esetén felvételi elbeszélgetés helyett igazolni kell, hogy a jelentkező teljesítette a felvétel és a doktori képzés alapkövetelményeit; ami – egyebek mellett – a komplex vizsga letételével lehetséges. (Ez utóbbi esetben a jelentkezés a komplex vizsgára történő jelentkezést jelenti, és a hallgatói jogviszony e vizsga sikeres teljesítésével jön létre.)

A felvételi beszélgetéshez történő behíváshoz a jelentkezőnek egy elektronikus felvételi űrlapot kell hiánytalanul kitölteni és az azt kiegészítő tanszéki befogadó nyilatkozatot, mellékleteket kell feltölteni. A felvételi eljárásnak 9.000 Ft-os díja van, amit átutalással kell befizetni; ennek részleteit is  a Részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

A jelentkezési határidő a szervezett képzésre: 2024. június 12. (szerda)

A jelentkezési űrlap itt érhető el: https://phd.sze.hu/jelentkezes

Várható keretszám: a felvehető létszám összesen 30 fő, melyből 10 fő állami ösztöndíjas.

Az egyéni képzésre folyamatosan lehet jelentkezni.

 

Fontos, hogy a jelentkezéskor a hallgató egy rövid kutatási tervvel rendelkezzen, amelyet egy témakiíróval (leendő témavezetőjével) egyeztetett. A témavezetőkről lásd a Témavezetők és Témakiírók menüpontot. A lehetséges kutatási témákat a Témakiírások menüpontból, az ott megadott kereső segítségével lehet megtekinteni. A témakiírások általában orientáló célból megjelölt tágabb kutatási irányok ismertetését tartalmazzák, amelyeken belül a leendő témavezető és a jelentkező közösen alakítják ki a pontos kutatási tervet. A speciális kutatási témák iránt érdeklődő hallgatók megkereshetik a témakiírókat, a Doktori Iskola törzstagjait és oktatóit, hogy alakítsanak ki közösen egy kutatási témát. A témavezetők ugyanis a meghirdetett kutatási témakiírásaitól eltérő olyan téma vezetését is vállalhatják, amelyben megfelelő jártassággal bírnak, s azt - a témavezető és a leendő hallgató megállapodását követően - a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) jóváhagyja.

A felvételi beszélgetésen a Doktori Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, és értékeli (pontozza) a jelentkezők addigi teljesítményét, rangsorolja őket, ill. javasolja vagy nem javasolja felvételüket. A felvételről a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) dönt. – A felvételi beszélgetés időpontjáról és helyéről a jelentkezési határidőt követően e-mail-ben értesítjük a jelentkezőket.

 

További részletek iránt érdeklődhet a Doktori Iskola titkárságán; így

megkeresheti a Doktori Iskola tudományos titkárát:

  • habil. Bartkó Róbert PhD. habilitált egyetemi docenst,

e-mail: bartko.robert@ga.sze.hu

a Doktori Iskola asszisztensét:

e-mail: olah.viktoria@sze.hu

továbbá: kereshet engem is,

  • személyesen, pénteki napokon.

Elérhetőségek: itt.

 

Győr, 2024. március 1.

 

Prof. Dr. Takács Péter

egyetemi tanár

a Doktori Iskola vezetője