Képzési terv

Kepzesi terv .gif

A Széchenyi István Egyetem
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának 

2024. szeptember 1.után

hatályos

KÉPZÉSI TERVE

innen tölthető le: KATT IDE

 
KORÁBBI KÉPZÉSI TERVEK

A 2023. szeptember 1-jétől 2024. szeptember 1-ig érvényes képzési tervet PDF-formátumban

  itt (ide kattintva) töltheti le.

 


 

A 2023. szeptember 1. előtti képzési terveket itt (ide kattintva) töltheti le a az ún. Letöltésvezérlőből.

 


A nyelvismereti követelményekre a [Doktori] Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 56. §-a és 60. § (3) bekezdése vonatkozik.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot itt töltheti le: letöltés.

 


KREDITEK

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a doktori képzés során a doktori iskolák a doktoranduszok tanulmányi teljesítményét kreditrendszerben értékelik.

Az Egyetemi Doktori Szabályzat (6) bekezdése szerint “a doktorandusz a képzés során [minimum] 240 kreditpontot köteles teljesíteni, amely tanulmányi, kutatási, disszertációs és oktatási elemekből áll”. Az ÁJDI Képzési tervének 4.1. pontja szerint “az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzéséhez összesen 240 kreditpont megszerzése szükséges”.

E kreditek ütemezésének is jelentősége van. A Képzési terv 2.3. pontja szerint doktori komplex vizsgára, kérelme alapján, akkor bocsátható a szervezett képzésben részt vevő doktorandusz, ha a képzési és kutatási szakaszban megszerezhető 132 kreditponttal rendelkezik. (Különös méltánylást érdemlő helyzetben a 132 kreditpont 20%-a a kutatási és disszertációs szakaszban is teljesíthető.)

A kreditpontok részletezését a Képzési tervnek „A doktori iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesítményük mérése” c. pont tartalmazza.

 

 

 

 
 

 

Joghallgatók Bologna-ban.bmp

Joghallgatók a Bolognai Egyetemen a XIV. században, amint Giovanni de Legnano előadását hallgatják

Ismeretlen alkotó; készült 1385 körül (nem sokkal Giovanni de Legnano halála után). Középkori Polgári Múzeum, Bologna

 

 

Joghallgatók Amerikában.bmp

Joghallgatók a Cornell Egyetem jogi karán a 2010-es években. Fénykép a Cornell Egyetem (Ithaca, New York) honlapjáról

Minden hallgató előtt computer, a teremben három projektor és két oktatói monitor, a padok az audiorendszerhez csatlakozó mikrofonokkal és videokonferenciás streaminget segítő dekóderekkel vannak felszerelve.