Oktatók

Thomas Cook Az előadás 1814  RÉSZLET.JPG

 

A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában oktat...

... értelemszereűen valamennyi törzstag:

Dr. Lamm Vanda 

akadémikus, az MTA  tagja

professor emerita

Dr. Bencze Mátyás

PhD

egyetemi tanár

Dr. Kovács Gábor

PhD

egyetemi tanár

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit

CSc

egyetemi tanár

Dr. Smuk Péter

PhD

egyetemi tanár

Dr. Stumpf István

CSc

egyetemi tanár

Dr. Takács Péter

CSc

egyetemi tanár

Dr. Erdős Csaba

PhD

egyetemi docens

Dr. Szegedi András

PhD

egyetemi docens

 

... a Doktori Iskola korábbi vezetői közül:

Dr. Szigeti Péter

DSc

professor emeritus

 

... más hazai jogi karokról és doktori iskolákból meghívott oktatók:

Dr. Földi András

az MTA levelező tagja

egyetemi tanár

ELTE AJK

Dr. Fekete Balázs

PhD

habilitált egyetemi docens

ELTE AJK

Dr. Ződi Zsolt

PhD

tudományos főmunkatárs

NKE ITKI

 

... külföldről  meghívott oktatók:

Dr. Frank Orton

doctor honoris causa

Svédország

a Svéd Legfelsőbb Bíróság nyugállományba vonult bírája, Bosznia-Hercegovina volt kisebbségi ombudsmanja

Dr. Korhecz Tamás

PhD

Szerbia

a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke

 

... a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar professzorai és professzor emeritusai:

Dr. Kukorelli István

DSc

egyetemi tanár

Dr. Mezey Barna

DSc

egyetemi tanár

Dr. Deli Gergely

PhD

egyetemi tanár

Dr. Lenkovics Barnabás

CSc

professor emeritus

Dr. Patyi András

PhD

egyetemi tanár

Dr. Révész T. Mihály

CSc

professor emeritus

Dr. Sulyok Gábor

PhD

egyetemi tanár

 

... a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar számos vezető oktatója:

Dr. Egresi Katalin

PhD

habilitált egyetemi docens

Dr. Ganczer Mónika PhD egyetemi docens

Dr. Horváthy Balázs  

PhD

egyetemi docens

Dr. Hulkó Gábor

PhD

egyetemi docens

Dr. Lapsánszky András

PhD

habilitált egyetemi docens

Dr. Milassin László

PhD

habilitált egyetemi docens

Dr. Nogel Mónika

PhD

egyetemi docens

 

 

Korábban a Doktori Iskola oktatója volt:

törzstagként: Dr. Szente Zoltán Zsolt, DSc, egyetemi tanár

törzstagként: Dr. Vavró István,, DSc, egyetemi tanár

oktatóként: Dr. Szalay Gyula †, CSc,professor emeritus

 
A lap élén álló kép Thomas Cook: Az előadás című grafikájának részlete. A teljes kép ez:

 Thomas Cook Az előadás 1814 40.JPG

Thomas Cook: Az előadás. 1812. (kiszínezett grafika)

Thomas Cook 1812-ben újrametszette William Hogarth csaknem 80 évvel korábbi rézmetszeteit, majd utólag kiszínezte azokat. Ezek egyike "Az előadás" címet viseli. Hogarth eredeti metszete ez:

William Hogarth, Scholars at a Lecture, 1736 7. 205 mm x 175 mm. Photo Royal Academy of Arts, London. Photographer Prudence Cuming Associates Limited.jpeg

William Hogarth: Tudósok egy előadáson. 1736.

Rézmetszet, 205 x 175 mm (a szegélyekkel: 220 x 185mm). Fotó: Royal Academy of Arts, London. A fotót készítette: Prudence Cuming Associates Limited. © Public domain.

Az előadó feltehetőleg Henry Fisher, az Oxfordi Egyetem registrarja (tudós hivatali vezetője, mellesleg a Jesus College tagja), aki egy anekdota szerint hozzájárult ahhoz, hogy Hoggarth megörökítse. A kezében lévő könyv fejezetcíme: Datur vacuum, ami – noha formailag az Arisztotelésztől eredeztetett „horror vacui”-ra (a természet nem tűri el az ürességet) emlékeztet – angol kontextusban a szabadidőre (a leisure time-ra) utal.