Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. március 2. 09:00 - 12:00
UNI-GYŐR GYVSE - Telekom 2024. március 5. 19:00 - 21:00
SmartMan Festival a Széchenyi István Egytemen 2024. március 6. 10:00 - 16:00
Győri ETO-UNI FKC - Tatai AC 2024. március 8. 19:00 - 21:00
Agrofeed UNI Győr - Békéscsabai KK 2024. március 8. 19:00 - 20:30

A tantárgyak tematikái

Tematikák .png

Az egyes tantárgyakat és a mintatantervet érintő kérdéseire itt talál választ: https://sze.vortexcode.com/. (Az első négy adat beállítása után kattintson a "keresés" gombra!) A beállításkor a következőket adja meg: Szak: Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzése Szakirány: Állam- és Jogtudományi PhD képzés Tanterv: Állam- és Jogtudományi PhD képzés (Képzési és kutatási szakasz) 2021. Így eljut a mintatantervhez (a szak kötelező tantárgyainak javasolt felvételi rendjéhez és a választható tárgyak listájához). 


 

Ugyanehhez ezen a linken is eljuthat.

 


 

EGYEDI TANTÁRGYAK TEMATIKÁI

Az Ön által keresett tantárgy tematikájához úgy jut el, hogy a kód és a cím alapján azonosítja a tárgyat, rákattint tárgy címére, és a Neptunról letölti a tematikát.

Figyelem! Az alábbi lista a Neptun – Hallgatói információs portálon fellelhető minden olyan tantárgyat tartalmaz, amit az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola a korábbi években meghirdetett. Az itt felsorolt tárgyak közül több megszűnt vagy módosult, illetőleg más okból már nem kerül meghirdetésre. Amennyiben az aktuális tantárgylistát keresei, azt a "Képzési terv" vagy a "Tantárgyak (a képzési terv része)" című rovatoknál találja.

 

N_DO01

A társadalomtudományi kutatások módszertana

N_DOB5

A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és kutatásmódszertana

N_DO02

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai

N_DO03

A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig

N_DO04

Összehasonlító alkotmányjog

N_DO05

A központi és a helyi közigazgatás

N_DO06

Alapjogok a magánjogban

N_DO07

A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és különbségek más jogágakkal; nemzetközi tenden

N_DO08

A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése

N_DO09

Az európai integráció fejlődése

N_DO11

Az összehasonlító jog

N_DO12

Jogracionalizáció és jogfejlődés

N_DO13

Fejezetek az európai büntetőjog történetéből

N_DO14

Az alkotmánybíráskodás modelljei

N_DO15

Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció

N_DO16

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban

N_DO18

A személyiségi jogok a médiában

N_DO20

Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban

N_DO22

Nemzetközi versenyjog

N_DO23

A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései

N_DO24

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

N_DO25

Kommunikációs jogok fejlődéstörténete

N_DO29

Nemzetközi fuvarjog

N_DO30

Az elektronikus kereskedelem

N_DO30

Az elektronikus kereskedelem

N_DO34

A magyar államelmélet klasszikusai

N_DO35

Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989-2008.

N_DO36

Az emberi jogok védelmi rendszerének fejlődése

N_DO37

Nemzetiségi autonómia

N_DO39

Egészségügyi bűncselekmények

N_DO40

A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának kapcsolata

N_DO41

A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai

N_DO54

Bevezetés a jog közgazdaságtani elemzésébe összehasonlító aspektusokkal

N_DOA2

Oktatási és tanulmányírási módszertan

N_DOA3

Jog és irodalom

N_DOA6

Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések

N_DOA8

Hatalommegosztás: erős állam - alkotmányos korlátokkal

N_DOA9

Politikai szocializáció - pártbázisok - kormányzás

N_DOB1

Az állam szuverenitása és legitimitása

N_DOB3

Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok

N_DOB4

A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig

N_DOB6

A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban

N_DOB7

Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

 

 

N_DO50_1

Konzultáció a témavezetővel I.

N_DO50_2

Konzultáció a témavezetővel II.

N_DO50_3

Konzultáció a témavezetővel III.

N_DO50_4

Konzultáció a témavezetővel IV.

N_DO50_5

Konzultáció a témavezetővel V.

N_DO50_6

Konzultáció a témavezetővel VI.

N_DO50_7

Konzultáció a témavezetővel VII.

N_DO50_8

Konzultáció a témavezetővel VIII.

N_DO10_1

Konzultáció a témavezetővel I. (Kutatószeminárium)

N_DO10_4

Konzultáció a témavezetővel IV. (Kutatószeminárium)

N_DO10_5

Konzultáció a témavezetővel V. (Kutatószeminárium)

N_DO10_6

Konzultáció a témavezetővel VI. (Kutatószeminárium)

N_DO10_7

Konzultáció a témavezetővel VII. (Kutatószeminárium)

N_DO10_8

Konzultáció a témavezetővel VIII. (Kutatószeminárium)

N_DO10_9

Konzultáció a témavezetővel IX. (Kutatószeminárium)

 

 

N_DOB9

Képzési és kutatási szakasz

N_DO99

Oktatás, publikáció, konferencia, egyéb

N_DO51

Publikáció, konferencia

N_DO52

Oktatás

N_DO53

Kutatás