Felhívás doktorandusz-konferencián való részvételre (2022. december 16. online)

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2022. december 16-án (pénteken) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátosságai 2022” címmel.  A konferencia online formában kerül megtartásra Google Meet felület használatával.

Ha többre is kíváncsi Kattintson a Tovább gombra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Felhívás doktorandusz-konferencián való részvételre

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2022. december 16-án (pénteken) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátosságai 2022” címmel.

A konferencia online formában kerül megtartásra Google Meet felület használatával.

A doktoranduszok szekciói szintén online formában, Google Meet használata mellett várhatóan 13.00 és 15.30 óra között zajlanak, jogági bontás szerint (kivéve az angol nyelvű szekciót).

Jelentkezni ezen a felületen lehet.

A jelentkezés határideje: 2022. december 1. (csütörtök) 16:00 óra.

A plenáris ülés témája egyeztetés alatt van, bővebb tájékoztatást a részletes programfüzetben fogunk adni.

A konferenciára négy formában lehet jelentkezni:

  • hallgatóként – előadás és publikáció nélkül (ingyenes)
  • csak szóbeli előadással, publikáció nélkül (10.000 HUF)
  • szóbeli előadással és publikációval (10.000 HUF)
  • szóbeli előadás tartása nélkül, csak publikációval (10.000 HUF)

A konferencián hallgatóságként való részvétel mindenki számára ingyenes. Akik a konferencián előadni és/vagy a konferencia tanulmánykötetében publikálni is szeretnének, azok számára a publikálás/előadás díja 10.000,- Ft/tanulmány/előadás. A díjat a „Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért” számlájára szükséges átutalni a jelentkezések elfogadásáról szóló értesítést követően, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig.  A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a publikáló nevét és a következő szöveget: „ÁJDI konferencia regisztrációs díj” Az Alapítvány számlaszáma: 10400511-50526766-52501015 (K&H Bank).

A publikációk leadási határideje 2023. március 31. A formai kritériumokról a jelentkezőknek emailben küldünk részletes útmutatót.

A szekciókba csak korlátozott számban tudunk előadásokat befogadni, ezért amennyiben felkeltette érdeklődésüket a rendezvény, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról 2022. december 12-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket. Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, azt Zuber Júliának, a Doktori Iskola adminisztrátorának (zuber.julia@ga.sze.hu) vagy Dr. habil. Bartkó Róbert PhD egyetemi docensnek, a Doktori Iskola titkárának (bartko.robert@ga.sze.hu) címezve e-mailben küldhetik meg.

 

                                                                                         Dr. habil. Bartkó Róbert PhD. s.k.

                                                                                                a Doktori Iskola titkára