Meghívó Dr. Csitei Béla nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Csitei Béla

 „Újra feltalálni a kereket?” – avagy az autonóm járművek jogi interpretációja,

különös tekintettel a magyar extrakontraktuális felelősségre

 című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

 

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. május 25. (csütörtök) 14:00 óra

Széchenyi István Egyetem, MC-002 terem

(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

Témavezetők: Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DFK) és Kőhidi Ákos PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

A disszertáció bírálói: Dr. Pusztahelyi Réka PhD, egyetemi docens (ME ÁJK)

Prof. Dr. Udvary Sándor PhD, egyetemi tanár (KRE ÁJK)

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

Elnök:                      Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc, professor emeritus (SZE DFK)

Tagok:                         Prof. Dr. Fézer Tamás PhD, egyetemi tanár (DE ÁJK)

      Dr. Kecskés Gábor PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

      Dr. Vermes Attila PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár:                         Dr. Pődör Lea PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Pótelnök: Prof. Dr. Kovács Gábor PhD, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag: Prof. Dr. Deli Gergely PhD, egyetemi tanár (NKE ÁNTK - SZE DFK)

Póttitkár: Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/11883/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.