Meghívó dr. Bors Szilvia nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Bors Szilvia

A sérelemdíj munkajogi megközelítése különös tekintettel a munkavállaló egészségsérelmére

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2022. október 27. (csütörtök) 14:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető: Dr. Ferencz Jácint PhD, tanszékvezető, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Dr. habil. Kártyás Gábor PhD, egyetemi docens (PPKE JÁK)

                                      Dr. habil. Ember Alex PhD, egyetemi docens (SZTE ÁJK)

 

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök: Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Tagok: Dr. habil. Berke Gyula PhD, egyetemi docens (PTE ÁJK)

             Dr. Sipka Péter PhD, egyetemi adjunktus (DE ÁJK)

             Dr. Keserű Barna Arnold PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár: Dr. Vermes Attila PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

Pótelnök: Prof. Dr. Szigeti Péter DSc, professor emeritus (SZE DFK)

Póttag: Dr. Göndör Éva PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Póttitkár: Dr. Hatwagnerné Dr. Kovács Viktória PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12470/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.