MEGHÍVÓ DR. KÁLMÁN JÁNOS MUNKAHELYI VITÁJÁRA

MEGHÍVÓ

a Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszéke
és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Kálmán János

A pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális igazgatásának közigazgatási jogi alapjai

című disszertációtervezetének munkahelyi vitájára. 

 

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:
2024. április 4. (csütörtök) 10:30 óra
Menedzsment Campus, MC123
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

 

Témavezető: Dr. habil. Lapsánszky András PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

Előbírálók: Dr. habil. Vértesy László PhD, egyetemi docens (NKE)
                   Dr. habil. Bencsik András PhD, egyetemi docens (ELTE ÁJK)

A vitát vezeti: Dr. Hulkó Gábor PhD, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)
Titkár: Dr. Király Péter Bálint PhD, egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK)


A disszertáció-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján:
https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/13879/m/3620


A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.