Meghívó dr. Király Péter Bálint nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Király Péter Bálint

A blokkláncok és a kriptoeszközök adójogi, pénzügyi fogyasztóvédelmi és monetáris politikai aspektusai

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. szeptember 1. (péntek) 13:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető: Dr. Pardavi László PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Dr. Halász Zsolt PhD, egyetemi docens (PPKE JÁK)

                                      Dr. Varga Zoltán PhD, egyetemi docens (ME ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:     Prof. Dr. Takács Péter CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Tagok:    Prof. Dr. Nagy Zoltán PhD, egyetemi tanár (ME ÁJK)

                Dr. Simon István PhD, egyetemi docens (ELTE ÁJK)

                Dr. Csűrös Gabriella Klára PhD, egyetemi adjunktus (DE ÁJK)

Titkár:     Dr. Hulkó Gábor PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

Pótelnök:                          Prof. Dr. Smuk Péter PhD, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag:                              Dr. Erdős Éva PhD, egyetemi docens (ME ÁJK)

Pótbíráló:                          Dr. Bordás Péter PhD, egyetemi adjunktus (DE ÁJK)

Póttitkár:                           Dr. Pődör Lea PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/13133/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.