MEGHÍVÓ DR. Kovács-Szépvölgyi Enikő MUNKAHELYI VITÁJÁRA

MEGHÍVÓ

 a Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

  

Kovács-Szépvölgyi Enikő

 

Gyermekek a társadalom perifériáján a magyar jogtörténetben, avagy adalékok

a gyermekvédelem jogi szabályozásának történetéhez Magyarországon

című disszertáció-tervezetének munkahelyi vitájára.

 

A műhelyvita időpontja és helyszíne:

  1. július 4. (csütörtök), 14:00 óra
    Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák terem (9026 Győr, Áldozat utca 12.)

 

A rendezvényhez a Google Meet rendszerében online is lehet csatlakozni a következő linken:

https://meet.google.com/pkg-srwa-xhe

 

Témavezető:  Prof. Dr. Mezey Barna DSc., egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

           

Előbírálók:    Prof. Dr. habil. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár (PTE-KPVK)

                        Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

A vitát vezeti: Dr. Barna Attila PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

Titkár:           Dr. Képessy Imre PhD, egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK)

 

 

A disszertáció-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján:

https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/14106/m/3620

 

A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.

 

Győr, 2024. május 31.

 

Dr. Barna Attila s.k.

tanszékvezető, egyetemi docens

Jogtörténeti Tanszék