MEGHÍVÓ DR. LENGYEL JÚLIA NYILVÁNOS VÉDÉSÉRE

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

Dr. Lengyel Júlia

 A megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci reintegrációjának komplex vizsgálata

 

 című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

  1. június 17. (hétfő), 14:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem (9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető:  Dr. Göndör Éva PhD, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

Opponensek: Dr. Mélypataki Gábor PhD, egyetemi docens (ME ÁJK)

                           Dr. Rácz Réka PhD, egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:               Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

Tagok:              Dr. Petrovics Zoltán PHD, egyetemi docens, egyetemi adjunktus (NKE, ELTE ÁJK)

                           Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő PhD, habil., egyetemi docens (DE ÁJK)

                           Dr. Tóth Hilda PHD, egyetemi docens (ME ÁJK)

Titkár:               Reiderné Dr. Bánki Erika PHD, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

Pótelnök:        Prof. Dr. Takács Péter DSc., egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

Póttitkár:         Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK)

Pótbíráló:        Dr. Zaccaria Márton Leó PhD, egyetemi docens (DE ÁJK)

Póttag:             Dr. Szabó Imre Szilárd PhD, egyetemi adjunktus (KRE ÁJK)

 

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/14056/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.