Meghívó dr. Pethő András János Munkahelyi vitájára

A Széchenyi István Egyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke

és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Pethő András János

A kár meghatározása az orvosi jogban

című disszertáció-tervezetének munkahelyi vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:

2022. június 17. 10:00 óra
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák terem
(9026 Győr, Áldozat utca 12.)

 

 

Témavezető:            Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc., egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

                                  Dr. Kőhidi Ákos PhD., egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

                    

Előbírálók:               Dr. Dósa Ágnes PhD., habilitált egyetemi docens (Semmelweis Egyetem)

                                 Dr. Menyhárt Ádám PhD., egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

A vitát vezeti:          Dr. Keserű Barna Arnold PhD., egyetemi docens

 

Titkár:                      Dr. Frank Máté, doktorandusz (SZE DF ÁJK)

 

 

A disszertáció-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján: (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12019/m/3620).

A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.