Meghívó dr. Pethő András János nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Pethő András János

A kár és a sérelemdíj meghatározása az egészségügyi szolgáltató felelőssége körében

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. június 6. (kedd) 11:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

Témavezetők: Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

                         Dr. Kőhidi Ákos PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Dr. habil. Dósa Ágnes PhD, egyetemi docens (SE Magatartástudományi Intézet)

                                      Dr. Julesz Máté PhD, tudományos főmunkatárs (SZTE ÁOK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

Elnök:   Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc, professor emeritus (SZE DFK)

Tagok:  Dr. Heinerné Prof. Dr. Barzó Tímea PhD, egyetemi tanár (ME ÁJK)

             Dr. habil. Tőkey Balázs PhD, egyetemi docens (ELTE ÁJK)

              Dr. Menyhárt Ádám PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár:   Reiderné Dr. Bánki Erika PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

Pótelnök:  Prof. Dr. Takács Péter CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag:      Dr. Szalai Péter PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12846/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.