MEGHÍVÓ DR. PFEIFER-TÓTH TAMARA MUNKAHELYI VITÁJÁRA

MEGHÍVÓ


a Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszéke
és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Pfeifer-Tóth Tamara
Az önkormányzati középszint múltja, jelene, jövője (?)


című disszertációtervezetének munkahelyi vitájára. 

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:
2024. május 30. 14:30
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák terem
(9026 Győr, Áldozat utca 12.)


Témavezető: Prof. Dr. Patyi András, egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

Előbírálók:  Dr. habil. Rózsás Eszter PhD, tanszékvezető egyetemi docens (PTE ÁJK)
                      Dr. Gyurita Erzsébet Rita PhD, egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK)

A vitát vezeti: Dr. habil. Lapsánszky András PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

Titkár: Dr. Király Péter Bálint PhD, egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK)

A disszertáció-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján: https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/14042/m/3620

A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.


Győr, 2024. május 13.

Dr. habil Lapsánszky András s.k.
tanszékvezető, egyetemi docens