MEGHÍVÓ DR. SZABÓ PÉTER ZSIGMOND NYILVÁNOS VÉDÉSÉRE

MEGHÍVÓ

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

Dr. Szabó Péter Zsigmond

 

A munkaviszonyokra vonatkozó szabályozás egyes kérdései (gyermekmunka, női munka, szakszervezetek, sztrájk és kollektív szerződés) az Egyesült Királyságban és Magyarországon a 2. világháborúig

 

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. november 10. (péntek) 11:00

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető:  Dr. Barna Attila PhD, egyetemi docens

                           Dr. habil. Ferencz Jácint PhD, egyetemi docens

 

Opponensek: Prof. Dr. Balogh Elemér PhD, egyetemi tanár (SZTE-ÁJK)

                           Dr. habil. Berke Gyula PhD, egyetemi docens (PTE-ÁJK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:               Prof. Dr. Mezey Barna DSc, egyetemi tanár (SZE-DFK – ELTE-ÁJK)

Tagok:              Dr. Révész T. Mihály CSc, c. egyetemi tanár (SZE-DFK - ELTE-ÁJK)

                           Dr. habil. Ember Alex Frigyes PhD, egyetemi docens (SZTE-ÁJK)

                           Dr. habil. Képes György PhD, egyetemi docens (ELTE-ÁJK)

Titkár:               Dr. Nagy Szabolcs PhD, egyetemi adjunktus (SZE-DFK)

 

Pótelnök:        Prof. Dr. Smuk Péter PhD, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag:             Dr. Göndör Éva PhD, egyetemi docens (SZE-DFK)

Pótbíráló:        Prof. Dr. Horváth Attila PhD, egyetemi tanár (NKE-ÁNTK)

Póttitkár:         Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus (SZE-DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/13339/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.