MEGHÍVÓ DR. Takó Dalma MUNKAHELYI VITÁJÁRA

MEGHÍVÓ

 

a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Európai Jogi Tanszéke és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

  

Takó Dalma

A nemzetközi szerződések integritását és egységes alkalmazását érintő eszközök

 

című disszertációtervezetének munkahelyi vitájára.

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:

2024. július 1. (hétfő), 14:00 óra
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák terem
(9026 Győr, Áldozat utca 12.)

 

Témavezető:  Prof. Dr. Sulyok Gábor PhD, egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

           

Előbírálók:     Dr. habil. Szalai Anikó PhD, egyetemi docens (SZTE)

                        Dr. Hárs András PhD, egyetemi adjunktus (NKE)

 

A vitát vezeti: Prof. Dr. Lamm Vanda PhD, MTA rendes tagja, professor emerita (SZE DF ÁJK)

 

Titkár:             Dr. Kecskés Gábor PhD, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

A disszertáció-tervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján:

https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/14110/m/3620

 

A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.

 

Győr, 2024. május 31.

 

Prof. Dr. Sulyok Gábor PhD s.k.

témavezető, egyetemi tanár