Meghívó dr. Trenyisán Máté nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

Dr. Trenyisán Máté 

A munkáltatói kárfelelősség funkcionális elemzése

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. június 1. (csütörtök) 15:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető: Dr. Ferencz Jácint PhD, tanszékvezető, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Dr. habil. Nádas György PhD, egyetemi docens (DE ÁJK)

                                      Prof. Dr. Kun Attila PhD, egyetemi tanár (KRE ÁJK – NKE ÁNTK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:                   Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Tagok:                   Dr. Nádasné Dr. habil. Rab Henriett Enikő PhD, egyetemi docens (DE ÁJK)

                              Dr. Petrovics Zoltán PhD, adjunktus (ELTE ÁJK), egyetemi docens (NKE ÁNTK)

                              Dr. Kőhidi Ákos PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár:                   Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Pótelnök:             Prof. Dr. Takács Péter CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag:                 Dr. Szabó Imre Szilárd PhD, egyetemi adjunktus (KRE ÁJK – SZE DFK)

Pótbíráló:             Dr. Sipka Péter PhD, egyetemi adjunktus (DE ÁJK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12841/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.