Meghívó dr. Wellmann Barna Bence nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Wellmann Barna Bence

A személyes adatok kezelésének szabályai, formái és ellentmondásai munkajogi aspektusból

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. június 1. (csütörtök) 13:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető: Dr. Ferencz Jácint PhD, tanszékvezető, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Dr. habil. Zaccaria Márton Leó PhD, egyetemi docens (DE ÁJK)

                                      Dr. Petrovics Zoltán PhD, adjunktus (ELTE ÁJK), egyetemi docens (NKE ÁNTK)

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:         Prof. Dr. Takács Péter CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Tagok:        Prof. Dr. Kun Attila PhD, egyetemi tanár (KRE ÁJK – NKE ÁNTK)

                   Dr. habil. Nádas György PhD, egyetemi docens (DE ÁJK)

                   Dr. Karácsony Gergely PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár:        Dr. Hatwagnerné Dr. Kovács Viktória PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Pótelnök:  Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár (SZE DFK)

Póttag:      Dr. Szabó Imre Szilárd PhD, egyetemi adjunktus (KRE ÁJK – SZE DFK)

Pótbíráló:  Dr. Sipka Péter PhD, egyetemi adjunktus (DE ÁJK)

Póttitkár:   Dr. Horváth Gergely PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12840/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.