Meghívó dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitájára

A Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszéke

és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Dr. Zalahegyi Zoltán

A vallásszabadság (törvényi) szabályozása esszenciális részének metamorfózisai és – jövőbeli – hatásai Magyarországon 1990-től

című disszertációtervezetének munkahelyi vitájára.

(Részletek lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A munkahelyi vita időpontja és helyszíne:

2023. február 08. 14:00 óra

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák terem
(9026 Győr, Áldozat utca 12.)

Témavezetők:            Prof. Dr. Kukorelli István DSc egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

                                    Dr. habil. Köbel Szilvia PhD, tanszékvezető egyetemi docens (KRE ÁJK)

Előbírálók:                 Dr. habil. Schweitzer Gábor PhD, egyetemi docens (NKE)

                                    Dr. Nagy Péter PhD, egyetemi adjunktus (KRE ÁJK)

A vitát vezeti:             Dr. Váczi Péter PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

Titkár:                         Dr. Erdős Csaba, egyetemi docens (SZE DF ÁJK)

 

A disszertációtervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján: (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12591/m/3620)

A vitában bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek, és véleményt nyilváníthat.