MEGHÍVÓ DR. ZALAHEGYI ZOLTÁN NYILVÁNOS VÉDÉSÉRE

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

 

Dr. Zalahegyi Zoltán

 

Az egyházi státusz megszerzésére irányuló hazai törvényi szabályozás változásainak vizsgálata 1990-től és annak – jövőbeli – hatásai

 

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

  1. december 15. (péntek) 13:00

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezetők:   Dr. Kukorelli István, professor emeritus DSc.

                              Dr. Köbel Szilvia, hab. egyetemi docens PhD

 

Opponensek:    Prof. Dr. Szathmáry Béla PhD, egyetemi tanár, SRTA

                              Dr. Nagy Péter PhD, adjunktus, KRE-ÁJK

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:                  Prof. Dr. Smuk Péter PhD, egyetemi tanár, SZE-DFK

Tagok:                 Prof. Dr. Csink Lóránt, egyetemi tanár, PPKE-JÁK

                              Dr. habil. Schweitzer Gábor PhD, egyetemi docens, NKE-ÁNTK

                              Dr. Váczi Péter PhD, egyetemi docens, SZE-DFK

Titkár:                  Dr. Pődör Lea PhD, egyetemi adjunktus, SZE-DFK

 

Pótelnök:           Prof. Dr. Lenkovics Barnabás PhD, professor emeritus, SZE-DFK

Póttag:                Dr. habil. Szoboszlai-Kiss Katalin PhD, egyetemi docens, SZE-DFK

Póttitkár:           Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus, SZE-DFK

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/13420/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.