Meghívó Veilandics Eszter nyilvános védésére

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Veilandics Eszter

A községi jegyző szerepének átalakulása, feladat- és hatáskörének változásai

Összehasonlító elemzés egy jegyző szemszögéből

című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára.

(Részletek: lentebb - kattintson a "Tovább" gombra)

A védés és nyilvános vita időpontja, helyszíne:

2023. február 9. (csütörtök) 14:00 óra

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – Deák-terem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

 

Témavezető: Dr. Gurdon-Nagy Klára PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

 

A disszertáció bírálói: Prof. Dr. Hoffmann István, PhD, egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

            Dr. Siket Judit PhD, egyetemi adjunktus (SZTE ÁJTK)

 

 

A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára:

 

Elnök:   Prof. Dr. Kukorelli István DSc, professor emeritus (SZE DFK)

Tagok:  Prof. Dr. Árva Zsuzsanna PhD, egyetemi tanár (DE ÁJK)

              Dr. Temesi István PhD, egyetemi docens (NKE ÁNTK)

              Dr. Váczi Péter PhD, egyetemi docens (SZE DFK)

Titkár:   Dr. Kelemen Roland PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Póttagok:   Prof. Dr. Torma András CSc, egyetemi tanár (ME ÁJK)

                    Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD, egyetemi docens (PPKE JÁK)

Póttitkár:    Dr. Pődör Lea PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)

 

Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (https://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/12578/m/3620). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek, és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd kihirdeti a vita eredményét.