Tanrend

A Doktori Iskola kötelező kurzusai

 

Őszi szemeszter (1. és 3. félév)

 

A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és kutatásmódszertana

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc., Prof. Dr. Takács Péter, CSc.

Alapjogok a magánjogban

Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, CSc.

A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban

Dr. habil. Kovács Gábor, PhD.

Az európai integráció fejlődése és az uniós jog rendszere

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, CSc.,

Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

Dr. habil. Smuk Péter, PhD.

 

Tavaszi szemeszter (2. és 4. félév)

 

Összehasonlító alkotmányjog

Prof. Dr. Kukorelli István, DSc.

A központi és a helyi közigazgatás

Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc.

A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése

Prof. Dr. Lamm Vanda, akadémikus

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD.

Az állam szuverenitása és legitimitása

Prof. Dr. Takács Péter, CSc.

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc.

 

 

A Doktori Iskola választható kurzusai

 

Őszi szemeszter

 

Összehasonlító jog

Prof. Dr. Földi András, DSc.

Fejezetek az európai büntetőjog történetéből

Prof. Dr. Mezey Barna, DSc.

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban

Prof. Dr. Patyi András, PhD.

Nemzetközi versenyjog

Dr. Szegedi András PhD.

Nemzetközi fuvarjog

Dr. Szalay Gyula, CSc.

A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának kapcsolata        

Dr. Horváthy Balázs, PhD.

Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal

Prof. Dr. Stumpf István, CSc.

Human Rights Law and Pratice

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, Prof. h. c. Orton, Frank

Nemzetiségi autonómia

Dr. Korhecz Tamás, PhD.

Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás

Prof. Dr. Stumpf István, CSc.

Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok

Dr. Hulkó Gábor, PhD.

Oktatási és tanulmányírási módszertan

Dr. habil. Smuk Péter PhD.

A magyar állam- és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig

Dr. Révész T. Mihály, CSc.

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

Dr. Milassin László, PhD.

Az emberi jogok univerzális és regionális védelmi rendszereinek fejlődése

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus

 

Tavaszi szemeszter

 

Jogracionalizáció és jogfejlődés

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc.

Az alkotmánybíráskodás modelljei

Prof. Dr. Kukorelli István, DSc.

Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció

Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc.

A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig

Dr. habil. Egresi Katalin, PhD

Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban

Dr. Nyitrai Péter, PhD.

A kommunikációs jogok fejlődéstörténete

Dr. Révész T. Mihály, CSc.

A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD.

Elektronikus kereskedelem

Dr. Milassin László, PhD.

A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai

Dr. Lapsánszky András, PhD.

Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések

Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit, CSc.

Jog és irodalom

Dr. Fekete Balázs, PhD.

Egészségügyi bűncselekmények

Dr. habil. Kovács Gábor, PhD.

Mediation in Civil Law Processes

Prof. h. c. Orton, Frank

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00