Letöltésvezérlő

A Doktori Iskola kiadványai

A Doktori Iskola kiadványai között többségben vannak a Doktori Iskola által szervezett országos doktorandusz konferenciák tanulmánykötetei. Ezek kezdetben a konferenciák címe alatt jelentek meg ("Állam és jog alapvető értékei", valamint "Állam és jog alapvető értékei a változó vilégban"), majd 2013 óta egységesen "Doktori műhelytanulmányok" címet viselik. 2014 és 2017 között a konferenciákon elhangzott idegennyelvű előadások tanulmánnyá alakított verziói a Kar és Doktori Iskola közös periodikájában, a Studia Juridica et Politica Jaurinensis-ben jelentek meg, a többi évben a Doktori Műhelytanulmányokat kétnyelvű gyűjteményes kötetekként adta/adja közre a Doktori Iskola.

A tanulmánykötetek mellett kiemelendő kiadványaink közül a Doktori Iskola alapításának 5. évfordulója előtt tisztelgő jubeliumi kötet.

Almappák

Vissza ..
Vissza