Letöltésvezérlő

A Doktori Iskola kiadványai

A Doktori Iskola kiadványai között többségben vannak a Doktori Iskola által szervezett országos doktorandusz konferenciák tanulmánykötetei. Ezek kezdetben a konferenciák címe alatt jelentek meg ("Állam és jog alapvető értékei", valamint "Állam és jog alapvető értékei a változó vilégban"), majd 2013 óta egységesen "Doktori műhelytanulmányok" címet viselik. 2014 és 2017 között a konferenciákon elhangzott idegennyelvű előadások tanulmánnyá alakított verziói a Kar és Doktori Iskola közös periodikájában, a Studia Juridica et Politica Jaurinensis-ben jelentek meg, a többi évben a Doktori Műhelytanulmányokat kétnyelvű gyűjteményes kötetekként adta/adja közre a Doktori Iskola.

A tanulmánykötetek mellett kiemelendő kiadványaink közül a Doktori Iskola alapításának 5. évfordulója előtt tisztelgő jubeliumi kötet.

Almappák

Vissza ..
Vissza

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Szenátusi Ülés 2021. április 26. 14:00 - 16:00